25 Haziran 2019 Salı

Taşınır İşlemleri

9046 defa okundu

 

Taşınır işlemleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bu nedenle, döner sermaye taşınır işlemleri anılan Yönetmelik ve diğer ikincil mevzuatına uygun olarak yapılacaktır.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 28/08/2008 tarih ve B.07.0.MGM.0.23/115-13015 sayılı “Stok kayıt işlemleri” konulu genel yazısının üçüncü fıkrasında, “Döner Sermayeli İşletmelerce bildirilen stok çıkışlarının 1 (Bir) ayı geçmemek üzere Harcama Yetkilileri tarafından belirlenen sürede kayıtlara alınmasının uygun ve gerekli olduğu” bildirilmektedir.

DMİS

DMİS ANALİTİK

TİTUBB

MERGENTECH WEB

E-BEYANNAME

SUT

MEDULA HASTANE

İHALE İLANLARI

EKAP

BÜTÇE DUYURU

2018 yılı bütçe hazırlıklarında kullanılacak bütçe cetveli için tıklayınız.

DÖKÜMAN ARŞİVİ