Bütçeleme

Döner Sermayeli işletmelerde Bütçeleme

 

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği ile genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş olan döner sermayeli işletmelerin iş ve işlemleri ile bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebesi, kontrol ve denetimi ile muhasebe yetkililerinin niteliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir (Resmi Gazete Tarihi: 01.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26509).

Sağlık kuruluşlarında bütçenin temel amacı; işletme amaç ve hedeflerinin en etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi için yönetime, temel fonksiyonların yerine getirilmesinde etkin olarak yardımcı olmak ve işletmenin verimliliğini, kârlılığını ve likiditesini artırmak ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için yönetimin planları ile uyumu sağlamaktır (Akdoğan, 2009: 645). Sağlık kuruluşlarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için bütçeleme önemli bir rol üstlenmektedir. 

Bütçe Hazırlama Süreci ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linkte yer almaktadır

 

https://www.bumko.gov.tr/TR,41/butce-hazirlama-sureci.html

 

Yayın Tarihi: 19/08/2015
Okunma Sayısı: 2986