Satınalma

Satınalma, üretim için gerekli olan her çeşit malzeme teçhizat ve servislerin temin edilmesiyle ve/veya kiralanmasıyla ilgili faali­yetlerin sorumluluğunu taşıyan ve malzeme yönetiminin pazar ile olan ilişkisini icraata dönüştüren bir fonksiyondur.

Satınalma birçok işletmede malzeme yönetiminin esas fonksiyonu olarak kabul edilmektedir (Yenersoy, 1990:97). Satınalma sağlık hizmeti sunumu için gerekli olan malzeme ve hizmeti temin eden ve/veya kiralayan, hastane ile tedarikçi firmaların ilişkisini icraata dönüştüren bir işletme fonksiyondur (Tengilimoğlu ve ark, 2009:189). Bu fonksiyonu yerine getirirken düşük maliyet yüksek kalite ve hasta güvenliği temel prensipler arasında yer almaktadır  (Hinrichs et.al 2013:36-41).

Sağlık kuruluşlarında satınalma temel olarak; Doğru malzemenin (beklenen malzemenin),  Doğru yerde (istenilen yerde),  Doğru Zamanda (istenilen zamanda),  Doğru fiyattan (beklenen fiyatta),  Doğru kalitede (istenen kalitede), Doğru miktarda (istenen kalitede) ve doğru kaynaktan (doğru tedarikçi)  tedarik edilmesinde yürütülen stratejik faaliyetleri yürütmektedir (Başkol, 2013:50).

Satınalma Yöneticisinin Özellikleri

Sağlık kuruluşlarında satınalma yöneticisi ise aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır 

 1. Satınalma yöneticisi pazarlamave malzeme yönetimindeprofosyonel olmalıdır.
 2. Satınalmafaaliyetleri ve mevzuatı hakkında bilgi sahibiolmalıdır.
 3. Ticaret  kanunu, vergi kanunu, tebligat kanunu, ihale kanunu, muhasebe mevzuatı ve diğer bu alana özel mevzuatları iyi bilmesi gerekir.
 4. Satınalma yöneticisideneyimli olmalı ve tedarikçiler ile iyi müzakere edebilmelidir.
 5. Uzman kişililerle satınalma projesini birlikte yürütmelidir.  
 6. Yönetim ve organize yeteneğine sahip olmalıdır.
 7. Malzeme ile ilgili pazar durumları, malzeme fiyatlarını, arz ve talepdurumlarını analiz edebilmelidir.
 8. Malzemenin iç veya dış piyasadan satın alınması ile ilgili yürürlükteki mevzuat, iş ve işlemler ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır.
 9. Malzemenin satın alınması ile ilgili geri ödeme kurumunun (SGK), Sağlık Bakanlığı’nın, Kamu İhale Kurumu’nun yaklaşım ve politikaları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 10. Sözleşme yönetimi, tedarikçi performans değerlendirme, stok yönetimi, kalite yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olmalıdır.
 11. Tedarikçi firmalarla ile etkin bir şekilde iletişim ve diyalog içindeolmalıdır.
 12. Güven veren, adil, dürüst ve takım ruhunu benimseyenbir kişiliğe sahip olmalıdır.

 

Satınalma Yöntemleri

Paydaşlar

 

Dünyada Medikal Sektöründe Faaliyet Gösteren İlk 30 Firma

S.No

Firma

Merkezi

Satış Geliri $ (Milyon)

1

Johnson£ Johnson

United States

23.225

2

GE Healthcare

United States

17.392

3

Siemens Healthcare

Germany

15.526

4

Medronic

United States

13.515

5

Baxter

United States

12.400

6

Covidien

Ireland

9.910

7

Philips Healthcare

Netherlands

9.227

8

Boston Scientific

United States

8.050

9

Boston Dickinson

United States

7.156

10

Streyker

United States

6.718

11

B. Braun

Germany

5.263

12

Cardinal Health

Ireland

4.600

13

St. Jude Medical

United States

4.363

14

3M Health Care

United States

4.293

15

Zimmer

United States

4.121

16

Olympus

Japon

3.920

17

Smith£Nephew

United Kingdom

3.801

18

Hospira

United States

3.620

19

Teruma

Japon

3.400

20

Donaher Corporation

United States

3.227

21

Synthes

United States

3.206

22

Beckman Coulter

United States

3.099

23

Alcon

Switzerland

2.881

24

Fresenius Medical care

Germany

2.875

25

C.R. Bord

United States

2.452

26

Abbott

United States

2.241

27

Dentsply

United States

2.194

28

Varion Medical

United States

2.070

29

Biomet

United States

2.135

30

Drager

Germany

1.729

Kaynak: https://www.mddionline.com/article/top-40-medical-device-companies

 

Ciro Büyüklüğüne Göre Türkiye’deki İlk 20 İlaç Distribütörü (2011)

S.No

Distribütör

Satış (Mil-TL)

S.No

Distribütör

Satış (Mi-TL)

1

Abdi İbrahim

1.195

11

Roche

418

2

Novartis

912

12

M.S.D.

401

3

Bilim

769

13

Abbott

374

4

Prizer

726

14

Ulugay

367

5

Eastpharma

619

15

Ali Raif

311

6

Glaxosmithkline

579

16

Nobel

298

7

Sanofi

565

17

Santa Farma

291

8

Bayer

520

18

Zentiva

268

9

Astrazenca

492

19

Mustafa Nevzat

254

10

Sanovel

436

20

Boehringer

250

 

Kaynak: İEİS, 2012; TOBB, 2012:7

 

 

 

Yayın Tarihi: 19/08/2015
Okunma Sayısı: 6337