Malzeme Planlama

Malzeme Planlama

Günümüzde sağlık sektörü içinde topluma sağlık hizmetini sunan en önemli kuruluşlardan biri hastanelerdir.Sağlık harcamalarının önemli bir bölümünü tüketen hastaneler, kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için insan gücünün yanında malzemelere ayrılan kaynağı da etkili ve verimli kullanmak zorundadır. Hastane bütçelerinin yaklaşık %30-40’ını malzeme giderleri oluşturmaktadır.  Malzeme giderlerinde sağlanacak %1 veya %2’lik bir tasarruf hastane verimliliği, kârlılığı ve finansal performansı üzerinde önemli bir artış sağlayabilmektedir. Hastane işletmelerin küresel rekabet koşulları altında finansal sürdürülebilirliğini ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için etkin bir malzeme ve tedarik  yönetim sisteminin kurulmuş olması gerekmektedir.

Hizmet üretiminin kan damarlarını oluşturan malzemelerin özellikle hayat kurtarma ve sağlık hizmeti verme amacı ile çalışan hastaneler açısından önemi büyüktür. Malzeme yetersizliği veya yokluğunun maliyeti, maddi olduğu kadar hastalık, acı ve ölüm gibi parasal olarak ölçülemeyen manevi kayıpları da kapsamaktadır. Ayrıca hastaların ve toplumun bilinçlenmesi sonucu malzeme yokluğu ve kalitesiz malzeme kullanımı sonucu hastada meydana gelecek istem dışı olaylar nedeni ile tazminat davaları açılabilmektedir (Berman ve Weeks, 1992:307).İşletmelerde hizmetlerin aksamadan yürütülmesi, öncelikle gerekli olan malzemelerin istenilen yer ve zamanda istenilen miktarda ve kalitede hazır bulundurulmasına bağlıdır (Barutçugil, 1988:169). Bu ise, ancak etkin bir malzeme yönetimi ile mümkündür. Bütün organizasyonlarda olduğu gibi hastane işletmelerinin de temel amaçları içerisinde kârlılık,yaşamlarını sürekli kılmak, faali­yetlerinde iktisadilik ve toplumsal fayda önemli bir yer tutar. Bu amaçları gerçekleştirmek için malzeme yönetim fonksiyonlarının önemli bir payı bulunmaktadır.

 

Yayın Tarihi: 19/08/2015
Okunma Sayısı: 3693