Kamu Sağlık Hizmet Satış Tarifesi

Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi

 
10 Ağustos 2015 tarihinde “Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi”nde yapılan revizyon çerçevesinde önemli değişikliklerin yer aldığı hususlar aşağıda yer almaktadır.
 
KKTC vatandaşı olup GSS kapsamından yararlanmayan kişilere Türk Vatandaşları gibi Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinin uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştır.
 
Kamu Üniversite Hastaneleri tarafından düzenlenen engelli raporlarından ücret alınmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
 
İlaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen “KDV Dâhil Perakende Satış Fiyatı” üzerinden ücretlendirilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.
 
Klinik araştırma ve projelerde sağlık hizmetlerinin fiyatlandırılmasında; Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinde yer alan bedellerin 3 (üç) katına kadar olacak şekilde, Klinik Araştırma Bütçe İnceleme Komisyonunca karar verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında üniversite ile ortak kullanım protokolü bulunan sağlık tesislerinde uygulanacak fiyatlar, belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı tarafından belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 
Klinik araştırma ve projeler dışında kalan ve İlgili sağlık tesisinde çalışan personel tarafından yapılan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) için yapmış oldukları çalışmalarda gerekli olan işlemler, kullanılan tıbbi malzeme ve ilaçların fiyatlandırılmasında Sağlık Uygulama Tebliği Fiyatları esas alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği revizyonları neticesinde Sağlık Uygulama Tebliği eki fiyat listelerine eklenen ancak, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve eklerinde yer almayan işlemler; Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucularında Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan işlem bedelinin 2 katı, Üniversite hastanelerinde ise Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan işlem bedelinin 2 katı ile 3 katı arasında belirlenecek ücret üzerinden faturalandırılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Ayrıntılar için

https://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-33893/kamu-saglik-hizmetleri-satis-tarifesi-yayimlanmistir.html

Yayın Tarihi: 19/08/2015
Okunma Sayısı: 4313